Voorwoord

Makkelijk, betaalbaar en veilig parkeren is essentieel voor de toegankelijkheid van winkelcentra. Daarom publiceert Detailhandel Nederland al sinds 2005 ieder jaar de Nationale Parkeertest. Om de leefbaarheid in binnensteden en buurtcentra te behouden is het nodig dat consumenten makkelijk en voor een redelijk tarief hun auto kunnen parkeren, zodat ze met een goed gevoel het winkelcentrum kunnen bezoeken.

Voor veel bezoekers is het parkeertarief de belangrijkste factor die meeweegt in de keuze voor een parkeerplek. In de Nationale Parkeertest worden onder andere de parkeertarieven gemonitord. Dit blijft een punt van aandacht. In 2013 zijn de tarieven voor een uur parkeren in een parkeergarage met gemiddeld 9% gestegen. Gemeenten zijn gelukkig terughoudend geweest met het verhogen van de tarieven voor parkeren op straat. Deze tarieven stegen gemiddeld met 2%.

De parkeergarage is het visitekaartje van een winkelcentrum. Het is de eerste en laatste ervaring van een consument bij het winkelen. Naast de prijs van parkeren zijn daarom ook de bereikbaarheid, veiligheid en aanwezige voorzieningen relevant. Het is in het kader van de veiligheid en het gemak van de consument nodig dat op korte termijn overal, voor iedere vorm van parkeren met de pinpas kan worden betaald. Dat in veel parkeergarages nog altijd voor een volledig uur betaald moet worden, ook al wordt er maar een deel van het uur geparkeerd, is ronduit achterhaald. Detailhandel Nederland is dan ook positief over het wetsvoorstel van de PvdA om betalen per minuut op landelijk niveau in te voeren. Per minuut betalen voor parkeren is het eerlijkst voor de consument. Tevens zijn winkeliers gebaat bij een blijvende toestroom van consumenten naar winkelcentra. Het is nu aan de landelijke politiek.

Detailhandel Nederland zet zich met de Nationale Parkeertest in om parkeren bij winkelcentra te optimaliseren, ik wens u veel leesplezier toe.

Harry Bruijniks
voorzitter stuurgroep Vestigingszaken van Detailhandel Nederland

Betalen

Consumenten die in een grote stad in Nederland gaan winkelen, maken meestal gebruik van betaald parkeren in een parkeergarage. Eén van de belangrijkste punten die meewegen bij de keuze voor een winkel of winkelgebied, is het parkeertarief. Het gemiddelde tarief voor een uur parkeren van de 80 onderzochte parkeergarages is €2,61. Het duurste uur parkeren is €5,71, in de Dam/Bijenkorfgarage en de Kolkgarages in Amsterdam. Parkeren in Hoofddorp is goedkoper. Voor het tarief van €0,80 kunnen consumenten een uur lang parkeren in de Viermerengarage.

Zowel gemeenten als commerciële parkeerexploitanten verdienen in grote mate aan parkeren. Maar parkeren heeft ook een maatschappelijk belang. Het verhogen van de parkeertarieven wordt door gemeenten vaak gebruikt als een verkapte belastingverhoging. Uiteindelijk betaalt de consument de rekening, waardoor de winkelier minder klanten in zijn winkel ontvangt. In vergelijking tot de tarieven van de onderzochte parkeergarages in 2012 (75 parkeergarages konden worden vergeleken), zijn de prijzen voor een uur parkeren in 2013 gemiddeld met 9% gestegen. Een exorbitante stijging van de tarieven is doorgevoerd bij de Muzenpleingarage in Den Haag (25%), de parkeergarage Hoog Catharijne (33%) en de La Viegarage (43%) in Utrecht en de Plazagarage in Rotterdam (50%).

Bij 61% van de vergeleken parkeergarages zijn de tarieven voor een uur parkeren meer gestegen dan de inflatie (meer dan 3%)! Positief zijn de parkeergarages waarbij de prijsontwikkeling lager is dan het afgeronde inflatiecijfer van 3%. Bij 29 parkeergarages blijft de tariefstijging onder dit inflatiecijfer. In de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht is in sommige gevallen zelfs sprake van een daling van het parkeertarief.

Betalen per minuut

Detailhandel Nederland pleit voor eerlijke en transparante parkeertarieven. Het moet mogelijk zijn om per minuut af te rekenen, zodat de consument alleen betaalt voor waar hij of zij gebruik van heeft gemaakt.

Wat de consument daadwerkelijk moet afrekenen voor een uur parkeren is veel meer dan het gemiddelde tarief. Parkeergarages berekenen hun tarieven namelijk vaak in grote tijdseenheden. Zo zijn er parkeereenheden tussen de 40 en 59 minuten. Bij 16% van de parkeergarages is sprake van een onredelijke, verwarrende tijdseenheid. Ondanks een daling ten opzichte van vorig jaar (toen was er in 23% van de parkeergarages sprake van onredelijke tijdseenheden), is dit percentage nog altijd te hoog. De berekening van tarieven moet op een eerlijke manier gebeuren, door bijvoorbeeld kortere tijdseenheden te gebruiken. Daarbij is belangrijk dat bij de invoering van kleinere tijdseenheden géén verhoging van de parkeertarieven wordt doorgevoerd. Als voorbeeld de parkeergarage Noordeinde in Den Haag. Hier wordt een tarief van €3,- gerekend voor 55 minuten parkeren. De consument moet voor een uur parkeren maar liefst €6,- betalen. Hetzelfde geldt voor de Dam/Bijenkorfgarages en de Kolkgarage in Amsterdam, waar een uur parkeren ook €6,- kost.

Het verschil tussen de gemiddelde berekende kosten voor een uur parkeren en de feitelijke kosten voor een uur parkeren bij de onderzochte parkeergarages is 14%. Dit is het percentage dat de consument teveel betaalt, ten opzichte van het daadwerkelijke gebruik van een parkeergarage bij een uur parkeren. Detailhandel Nederland wil dat betalen per minuut ingevoerd is voor 2017. Gemeenten kunnen ook een progressieve tariefopbouw invoeren. Door een oplopend tarief in te voeren wordt het aantrekkelijker voor de consument om voor een kort bezoek met de auto naar het winkelcentrum te gaan. Het invoeren van deze wijzigingen is technisch mogelijk en de consument betaalt dan minder voor korte bezoeken aan het winkelcentrum.

Betaalmiddelen

Pin is de makkelijkste, veiligste en goedkoopste manier van betalen. In veel van de geteste parkeergarages is het mogelijk om met de pinpas te betalen. Uit de Parkeertest 2012 bleek dat in ruim 20% van de onderzochte parkeergarages nog niet met pin kon worden betaald. In 2013 zien we dat in 14% van de onderzochte parkeergarages nog steeds niet met pin kan worden betaald. Dit is een positieve ontwikkeling, maar volgens Detailhandel Nederland zou het in iedere parkeergarage mogelijk moeten zijn om met de pinpas te betalen.

Tarieven
Bedrag 2013 Tijdseenheid 2013 prijs 2013 omgerekend per 60 minuten Feitelijke betalen een uur parkeren 2012 2011 2010 Periode gratis
Almere Krakelinggarage € 0.50 15 minuten € 2.00 € 2.00 € 1.88 € 1.76 € 1.58 Nee
Hospitaalgarage € 0.50 15 minuten € 2.00 € 2.00 € 1.88 € 1.76 € 1.58 Nee
Alphen aan de Rijn Castellum € 0.44 15 minuten € 1.76 € 1.76 - - - Nee Bedragen worden afgerond op eenheden van € 0,10
Amersfoort Soeverein € 2,20/ € 1,10 / € 1,00 uur / 30 minuten € 2.20 € 2.20 € 2.10 € 2.10 € 2.00 Nee
Koestraat 1,53 euro 48 minuten € 1.91 € 3.06 € 1.88 € 1.88 € 2.00 Nee
Amsterdam The Bank € 5.00 uur € 5.00 € 5.00 € 4.80 € 4.80 geen Nee Parkeren per minuut: 0,085, de prijs wordt per minuut aangeven.
Stadhuis Muziektheater € 0,50 8 minuten € 3.75 € 4.00 € 3.75 € 4.00 € 4.00 Nee
Waterlooplein € 5.00 uur € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 4.00 Nee
Markenhoven € 0.50 8 minuten € 3.75 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 Nee
Oosterdok centrum € 1.50 20 minuten € 4.50 € 4.00 € 4.00 € 4.00 € 4.00 Nee
Centre € 5.00 uur € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 4.21 Nee
Dam/Bijenkorf € 2.00 21 minuten € 5.71 € 6.00 € 4.80 € 4.44 € 4.21 Nee
De Kolk € 2.00 21 minuten € 5.71 € 6.00 € 4.90 € 4.62 € 4.67 Nee
Apeldoorn Oranjerie € 1.00 22 minuten € 2.73 € 3.00 € 2,14 / € 2,50 € 2,14 / € 2,50 € 4.21 Nee Bedragen worden afgerond op eenheden van € 0,10
Marktplein € 0,50 12 en 15 minuten € 2,50 / € 2,00 € 2,50 / € 2,00 € 2,00 / € 2,31 € 1,88 / € 2,31 € 1.76 Nee Bedragen worden afgerond op eenheden van € 0,10
Arnhem Langstraat € 0,39 10 minuten € 2.34 € 2.34 € 2.16 € 2.16 € 2.00 Nee
Musis € 0,39 10 minuten € 2.34 € 2.34 € 2.16 € 2.16 € 2.10 Nee
Assen Torenlaan € 0,50 15 minuten € 2.00 € 2.00 € 1.88 € 1.67 € 1.36 Nee
Triade € 0,50 15 minuten € 2.00 € 2.00 € 1.88 € 1.67 € 1.36 Nee
Breda De Barones € 0,60 15 minuten € 2.40 € 2.40 € 2.00 € 1.60 € 1.40 Nee
Chasséparking € 0,60 15 minuten € 2.40 € 2.40 € 2.00 € 1.60 € 1.40 Nee Biljetten van 5 en 10 worden geaccepteerd, van 20 alleen als je boven de 10 euro moet betalen
Delft Marktgarage € 2.20 uur € 2.20 € 2.20 - - - Nee
Den Bosch St. Josephstraat € 0.04 minuut € 2.40 € 2.40 € 2.20 € 2.00 € 2.00 Nee Bij bepaalde gelegenheden wordt het maximumtarief per uur 3 euro.
Wolvenhoek € 0.04 minuut € 2.20 € 2.40 € 2.20 € 2.00 € 2.00 Nee Bij bepaalde gelegenheden wordt het maximumtarief per uur 3 euro.
Den Haag Plein € 1.30 30 minuten € 2.60 € 2.60 € 2.60 € 2.60 € 2.60 Nee
Bijenkorf € 1.00 19 minuten € 3.16 € 4.00 € 2.50 € 2.50 € 2.50 Nee
Markthof € 2.00 uur € 2.00 € 2.00 € 2.50 € 2.50 € 2.00 Nee
City Parking € 1.00 16 minuten € 3.75 € 4.00 € 2.50 € 2.50 € 2.50 Nee
Grote Markt € 1.00 15 minuten € 4.00 € 4.00 € 3.00 € 3.00 € 3.00 Nee
Muzenplein € 1.00 16 minuten € 3.75 € 4.00 € 3.00 € 3.00 € 2.50 Nee
Spui/Centrum € 2.50 uur € 2.50 € 2.50 € 2.50 € 2.50 € 2.22 Nee
Stadhuis/Centrum € 2.20 uur € 2.20 € 2.20 € 2.20 € 2.20 € 2.20 Nee
Turfmarkt € 1.10 30 minuten € 2.20 € 2.20 € 2.20 € 2.20 € 2.20 Nee
Noordeinde € 3.00 55 minuten € 3.27 € 6.00 € 3.00 € 3.00 € 3.00 Nee
Dordrecht Veemarkt € 1.60 uur € 1.60 € 1.60 € 1.50 € 1.00 € 1.00 Nee
Visstraat € 1.50 45 minuten € 2.00 € 3.00 € 1.50 € 1.50 € 1.00 Nee
Eindhoven Heuvel Galerie € 0.50 12 minuten € 2.50 € 2.50 € 2.22 € 2.00 € 2.00 Nee
Kennedyplein € 1.00 27 minuten € 2.22 € 3.00 € 2.00 € 2.00 € 2.00 Nee
Enschede Van Heek € 2,20 eerste uur / € 0,20 uur € 2.20 € 2.20 € 2.20 € 2.10 € 1.90 Nee Van 18 oktober 2012 tot 26 april 2013 op dinsdagochtend en donderdagavond 50% korting op het parkeertarief.
Irene € 2,20 eerste uur / € 0,20 uur € 2.20 € 2.20 € 2.20 € 2.10 € 1.90 Nee Van 18 oktober 2012 tot 26 april 2013 op dinsdagochtend en donderdagavond 50% korting op het parkeertarief.
Gorkum Kweeklust € 1.00 50 minuten € 1.20 € 2.00 - - -
Gouda Nieuwe markt € 1.50 52 minuten € 1.73 € 3.00 - - -
Groningen Centrum € 0.40 10 minuten € 2.40 € 2.40 € 2.40 € 2.16 € 2.04 Nee
Damsterdiep € 1.00 24 minuten € 2.50 € 3.00 - - - Nee
Haarlem Kamp € 1.60 44 minuten € 2.18 € 3.20 € 2.07 € 2.00 € 2.00 Nee
Houtplein € 1.60 44 minuten € 2.18 € 3.20 € 2.07 € 2.00 € 2.00 Nee
Raaks € 1.60 44 minuten € 2.18 € 3.20 € 2.07 € 2.00 geen Nee
Hoofddorp Vier meren € 0,40 - € 2,50 30 minuten € 0.80 € 0.60 € 0.60 € 0.60 Nee 0 - 30 min. € 0,40, 31 - 60 min. € 0,80, 61 - 90 min. € 1,20, 91-120 min. € 2,50. Elk volgend uur € 2,50
Centrumgarage € 0.50 27 minuten € 1.11 € 1.50 € 1.11 € 1.11 € 1.00 Nee
Leeuwarden Zaailand € 0.10 (1e uur)per 3 min € 2.00 € 2.00 € 2.00 geen geen Nee (2e uur) per 4 min. € 0,10- (3e uur) per 6 min. € 0,10 - (4e uur e.v.) per 12 min. € 0,10
Klanderij € 0.10 (1e uur) per 4 min. € 1.50 € 1.50 € 1.50 € 1.20 € 1.20 Nee (2e uur) per 4 min. € 0,10 - (3e uur) per 6 min. € 0,10 - (4e uur e.v.) per 12 min. € 0,10
Hoeksterend € 0.10 (1e uur) per 4 min. € 1.50 € 1.50 € 1.50 € 1.20 € 1.20 Nee (2e uur) per 4 min. € 0,10 - (3e uur) per 6 min. € 0,10 - (4e uur e.v.) per 12 min. € 0,10
Maastricht Plein 1992 € 2.30 uur € 2.30 € 2.30 € 2.20 € 2.20 € 2.05 Nee
Vrijthof € 2.30 uur € 2.30 € 2.30 € 2.20 € 2.20 € 2.05 Nee
Middelburg Kousteenseweg € 0.30 15 minuten € 1.20 € 1.20 € 1.20 € 1.20 € 1.00 Nee
Geere € 0.30 13 minuten € 1.20 € 1.20 € 1.20 € 1.20 € 1.00 Nee
Nijmegen Kelfkenbos € 2,45 uur € 2.45 € 2.45 € 2.35 € 2,15 / € 2,35 € 2.10 Nee
Marienburg € 2,45 uur € 2.45 € 2.45 € 2.35 € 2,15 / € 2,35 € 2.10 Nee
Rotterdam Groothandelsgebouw € 2,50 / € 2,00 uur € 2,50 / € 2,00 € 2,50 / € 2,00 € 2.50 € 2.50 € 2.50 Nee
Schouwburgplein € 2,00 / € 1,00 euro eerste 45 minuten / daarna per 22 minuten € 2,66 / € 2,73 € 4,00 / € 3.00 € 2.61 € 2.50 € 2.31 Nee
Weena € 1,00 17 minuten € 3.53 € 4.00 € 3.00 € 2.78 € 2.78 Nee
Plaza € 1,00 20 minuten € 3.00 € 3.00 € 2.00 € 2.00 € 2.00 Nee
Lijnbaan € 2,50 50 minuten € 3.00 € 5.00 € 3.00 € 3.00 € 2.78 Nee
Westblaak € 2,00 42 minuten € 2.86 € 4.00 € 2.67 € 2.67 € 2.40 Nee
Bijenkorf € 1,00 16 minuten € 3.75 € 4.00 € 3.00 € 3.00 € 2.78 Nee
WTC & V&D € 2,90 uur € 2.90 € 2.90 € 2.80 € 2.78 € 2.60 Nee
Beursplein € 1,00 16 minuten € 3.75 € 4.00 € 3.00 € 3.00 € 2.78 Nee
Tilburg Koningsplein € 1.70 uur € 1.70 € 1.70 € 1.50 € 1.50 € 1.40 Nee
Louis Bouwmeesterplein € 1.70 uur € 1.70 € 1.70 € 1.60 € 1.60 € 1.60 Nee
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne eerste 10 min. € 1,00 - daarna € 0,50 10 minuten € 4.00 € 4.00 € 3.00 € 2.60 € 2.60 Nee Eerste 10 min 1,00. daarna 0,50 per 10 min. T/m 1 april 2013 kunt u op zaterdag en zondag tussen 10.00 en 19.00 uur voordelig parkeren in de parkeergarages van Hoog Catharijne
Kruisstraat € 2.00 50 minuten € 2.40 € 4.00 € 2.14 € 2.14 € 2.14 Nee
Paardenveld € 2.60 70 minuten € 2.23 € 2.60 € 2.50 € 2.50 € 2.20 Nee 70 minuten € 2,60 - t/m 130 minuten € 5,20 - t/m 180 minuten € 7,80 - Na 180 minuten € 2,60 per uur
Galgenwaard € 1.00 20 minuten € 3.00 € 3.00 € 2.31 € 2.31 € 2.22 Nee
Grifthoek € 1.60 uur € 1.60 € 1.60 € 1.55 € 1.50 € 1.50 Nee
La Vie € 1.00 14 minuten € 4.29 € 5.00 € 2,78 / € 3,13 € 2,78 / € 3,53 € 2.63 Nee
Springweg eerste 10 min € 1,00 - daarna € 0,60 10 minuten € 4.00 € 4.00 € 3.60 € 3.20 € 3.20 Nee Na eerste uur € 3,60 per uur
Zaanstad Rozenhof € 1.00 26 minuten € 2.30 € 3.00 € 1.91 € 1.91 € 1.91 Nee
Hermitage € 1.00 26 minuten € 2.30 € 3.00 € 1.91 € 1.91 - Nee
Zoetermeer Amsterdamsestraat € 1.50 54 minuten € 1.67 € 3.00 € 1.67 € 1.61 € 1.61 ja Eerste 3 uur gratis
Luxemburglaan € 1.50 54 minuten € 1.67 € 3.00 € 1.67 € 1.61 € 1.61 ja Eerste 3 uur gratis
Betaalmiddelen
munt brief pin chip credit card Betaalautomaten buiten gebruik?
Almere Krakelinggarage x x - x x
Hospitaalgarage x x - x x
Aphen aan de Rijn Castellum x x - x -
Amersfoort Soeverein x x x x x
Koestraat x x x x x
Amsterdam The Bank x x x x x
Stadhuis Muziektheater x x x x x Eén van de automaten was defect, muntgeld alleen met 50 cent, € 1 en € 2.
Waterlooplein x x x x x
Markenhoven x x x x x
Oosterdok centrum x x x x x
Centre x x x x x
Dam/Bijenkorf x x x x x
De Kolk x x x x x
Apeldoorn Oranjerie x x x x x
Marktplein x x x x x
Arnhem Langstraat x x x x x
Musis x x x x x
Assen Torenlaan x x x x -
Triade x x x x x
Breda De Barones x x x x -
Chasséparking x x - x x
Delft Marktgarage x x x x x
Den Bosch St.Josephstraat x x x x x Sommige betaalautomaten niet mogelijk om met munt of briefgeld te betalen, één automaat defect
Wolvenhoek x x x x x Kenteken-herkenning aanwezig
Den Haag Plein x x x x x
Bijenkorf x x x x x
Markthof x x x x x
City Parking x x x x x
Grote Markt x x x x x
Muzenplein x x x x x
Spui/Centrum x x x x x
Stadhuis/Centrum x x x x x
Turfmarkt x x - x x
Noordeinde x x x x x
Dordrecht Veemarkt x x x x - Eén automaat defect
Visstraat x x x x x
Eindhoven Heuvel Galerie x x x x x
Kennedyplein x x - x x
Enschede Van Heek x x x x x
Irene x x x x -
Gorinchem Kweeklust x x - x -
Gouda Nieuwe Markt x x x x x
Groningen Centrum x x x x x
Damsterdiep x x x x x
Haarlem Kamp x x x x x
Houtplein x x x x x
Raaks x x x x x
Hoofddorp Vier meren x x x x -
Centrumgarage x x x x x
Leeuwarden Zaailand x x x - x
Klanderij x x x - x
Hoeksterend x x x - x
Maastricht Plein 1992 x x - x x
Vrijthof x x x x x
Middelburg Kousteenseweg x x x x -
De geer x x x x -
Nijmegen Kelfkenbos x x * x x x * vanaf € 4,50
Marienburg x x * x x x
Rotterdam Groothandelsgebouw x x x x -
Schouwburgplein x x x x x
Weena x x x x x
Plaza x x x x x
Lijnbaan x x x x x
Westblaak x x x x x
Bijenkorf x x x x x Bij één automaat was de briefgeld opname defect
WTC & V&D x x x x - Tot en met 10 € contant betalen mogelijk, briefjes van 50 en 20 werden niet geaccepteerd
Beursplein x x - x x
Tilburg Koningsplein x x - x x
Louis Bouwmeesterplein x x - x x
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne x x x x x
Kruisstraat x x x x x
Paardenveld x x x x x
Galgenwaard x x x x x
Grifthoek - - x x x
La Vie x x x x x
Springweg x x x x x
Zaanstad Rozenhof x x x x x
Hermitage x x x x x
Zoetermeer Amsterdamsestraat x x x x -
Luxemburglaan x x x x -

Bereikbaarheid

Winkels en winkelcentra moeten bereikbaar zijn. Voor iedereen. Voor consumenten is het essentieel om gemakkelijk met de auto naar een winkelgebied te kunnen gaan. Voor de Nationale Parkeertest is de bereikbaarheid van 80 parkeergarages in 28 steden getest. De parkeergarages werden getest op de doorstroming in de stad, de parkeerroutering en de tijdigheid waarop informatie over de beschikbaarheid van parkeerplekken wordt verstrekt. Vooral in de grote gemeenten, zoals Amsterdam, Den Haag en Utrecht, blijkt dat op het moment van testen de doorstroming in de stad redelijk slecht tot slecht is. Ook in de steden Tilburg en Eindhoven is de doorstroming op het moment van testen onvoldoende.

Routering

Vanaf de snelweg al moet de consument door een goed verwijssysteem een parkeerplek in het centrum van de stad kunnen vinden. Het is belangrijk voor de verkeersdoorstroming in de stad dat tijdens deze parkeerroute door informatieborden inzichtelijk wordt gemaakt hoeveel parkeerplaatsen op welke parkeerlocatie nog beschikbaar zijn. In de Nationale Parkeertest 2013 is extra aandacht besteed aan de tijdigheid van informatie over beschikbare parkeerplekken tijdens de routering door de stad. De kwaliteit van de routering naar parkeerplaatsen in de geteste steden verschilt. In een kwart van de steden is de routering goed tot zeer goed én wordt de consument goed geïnformeerd over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen in de parkeergarages. In steden als Utrecht, Den Haag, Assen en Eindhoven is de routering in de stad niet op orde, de score is redelijk slecht tot slecht.

Investeren

Het is belangrijk dat gemeenten investeren in de bereikbaarheid van winkelcentra, parkeren en de binnenstad. Het geld dat gemeenten verdienen met parkeren zou daaraan besteed moeten worden en niet moeten verdwijnen in de algemene middelen. Driekwart van de onderzochte gemeenten heeft de routering van parkeergarages niet goed op orde. De komende jaren zal dit percentage moeten dalen om de consumenten te kunnen blijven aantrekken voor bepaalde winkelgebieden.

*Op een schaal van 1 (zeer slecht) tot en met 5 (zeer goed).

Bereikbaarheid
Doorstroming stad* Routering stad* vrij/vol aangegeven Aantal plaatsen aangegeven
Almere Krakelinggarage 3 2 Ja Ja
Hospitaalgarage 3 2 Ja Ja
Alphen aan de Rijn Castellum 5 3 Ja Nee
Amersfoort Soeverein 3 5 Nee Ja
Koestraat 3 5 Nee Ja
Amsterdam The Bank 3 3 Nee Nee
Stadhuis muziektheater 2 5 Ja Nee
Waterlooplein 2 4 Ja Nee
Markenhoven 2 5 Ja Nee
Oosterdok 3 2 Nee Nee
Centre 2 3 Ja Nee
Dam/Bijenkorf 1 4 Ja Nee
De Kolk 2 1 Ja Nee
Apeldoorn Oranjerie 2 3 Nee Ja
Marktplein 3 3 Nee Ja
Arnhem Langstraat 3 3 Nee Ja
Musis 4 3 Nee Ja
Assen Torenlaan 4 2 Ja Nee
Triade 4 2 Ja Nee
Breda De Barones 3 2 Ja Nee
Chasséparking 4 5 Nee Nee
Delft Marktgarage 5 3 Nee Ja
Den Bosch St. Josephstraat 3 5 Ja Ja
Wolvenhoek 3 5 Ja Ja
Den Haag Plein 1 2 Ja Ja
Bijenkorf 1 2 Ja Ja
Markthof 1 2 Ja Ja
City Parking 1 2 Ja Ja
Grote Markt 1 2 Ja Ja
Muzenplein 1 2 Ja Ja
Spui/Centrum 1 2 Ja Ja
Stadhuis/Centrum 1 2 Ja Ja
Turfmarkt 1 2 Ja Ja
Noordeinde 1 2 Ja Ja
Dordrecht Veemarkt 4 4 Ja Nee
Visstraat 3 4 Nee Ja
Eindhoven Heuvel Galerie 2 2 Ja Ja
Kennedyplein 2 2 Ja Ja
Enschede Van Heek 4 4 Ja Ja
Irene 4 4 Ja Ja
Gorinchem Kweeklust 5 1 Nee Nee
Gouda Nieuwe markt 4 2 Nee Nee
Groningen Centrum 5 5 Ja Nee
Damsterdiep 4 3 Ja Nee
Haarlem Kamp 3 3 Ja Ja
Houtplein 3 3 Ja Ja
Raaks 3 3 Ja Ja
Hoofddorp Vier meren 4 3 Ja Nee
Centrumgarage 4 3 Ja Nee
Leeuwarden Zaailand 5 5 Ja Nee
Klanderij 5 3 Ja Nee
Hoeksterend 5 3 Ja Nee
Maastricht Plein 1992 3 3 Ja Ja
Vrijthof 3 3 Ja Ja
Middelburg kousteenseweg 3 3 Nee Nee
de geer 3 3 Nee Nee
Nijmegen Kelfkenbos 4 4 Ja Nee
Marienburg 4 3 Ja Nee
Rotterdam Groothandelsgebouw 4 2 Ja Nee
Schouwburgplein 4 4 Ja Nee
Weena 4 4 Ja Ja
Plaza 4 4 Ja Ja
Lijnbaan 3 4 Nee Ja
Westblaak 3 4 Ja Nee
Bijenkorf 4 4 Nee Ja
WTC & V&D 4 4 Nee Ja
Beursplein 4 4 Nee Ja
Tilburg Koningsplein 2 5 Ja Nee
Louis Bouwmeesterplein 2 5 Ja Nee
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne 2 1 Ja Ja
Kruisstraat 2 1 Ja Ja
Paardenveld 2 1 Ja Ja
Galgenwaard 2 1 Ja Ja
Grifthoek 2 1 Ja Ja
La Vie 2 1 Ja Ja
Springweg 2 1 Ja Ja
Zaanstad Rozenhof 3 3 Ja Nee
Hermitage 3 2 Ja Nee
Zoetermeer Amsterdamsestraat 3 3 Ja Nee
Luxemburglaan 3 3 Ja Nee

Veiligheid

Consumenten moeten er op kunnen vertrouwen dat hun auto veilig is als ze parkeren in een parkeergarage. Daarnaast is het belangrijk dat de bezoeker zich in de parkeergarage ook prettig en veilig voelt. Onder andere voldoende verlichting en de aanwezigheid van camera’s zijn van invloed op een veilig gevoel in de garage. Een nette parkeergarage draagt ook bij aan een veilig gevoel.

De 80 onderzochte parkeergarages zijn getest op verlichting, de aanwezigheid van (personeel in) een kantoor en op de aanwezigheid van beveiligingscamera’s, onder andere bij de betaalautomaten. Bij 10% van de parkeergarages was er onvoldoende verlichting, of waren de betaalautomaten onvoldoende verlicht.

De aanwezigheid van een bemand kantoor draagt bij aan het veiligheidsgevoel en de klantvriendelijkheid van een garage. Bij 14% van de garages is geen (bemand) kantoor aanwezig. Van de garages waar wel een kantoor aanwezig is, is bij 18% het kantoor onduidelijk aangegeven.

In vrijwel alle parkeergarages zijn camera’s aanwezig bij de voetgangersuitgang en bij de betaalautomaat. De aanwezigheid van camera’s in de gehele parkeergarage vergroot het veiligheidsgevoel van de bezoeker.

*Op een schaal van 1 (zeer slecht) tot en met 5 (zeer goed).

Veiligheid
Verlichting Algemeen* Verlichting betaalautomaten* Kantoor Kantoor duidelijk aangegeven* camera voetgangersuitgang Camera betaalautomaat Overige camera's Bijzonderheden
Almere Krakelinggarage 3 3 Nee, centraal kantoor - Ja Ja Nee
Hospitaalgarage 4 3 Nee, centraal kantoor - Ja Ja Nee
Aphen aan de Rijn Castellum 2 5 Ja 1 Nee Ja Nee Je ziet het kantoor als je binnenkomt rijden
Amersfoort Soeverein 5 5 Ja 5 Ja Ja Bij het kantoor en nooduitgangen
Koestraat 3 5 Ja 5 Ja Ja Ja op de lange straten van de garage niet overal.
Amsterdam The bank 4 3 Ja 1 Ja Ja Ja, in alle straten, in en uitgang openingen etc. Je ziet het kantoor als je binnenkomt rijden
Stadhuis Muziektheater 5 5 Ja 3 Ja Ja Op alle nooduitgangen en op straten waarmee je naar de uitgang kunt. Dat ik pas de pijl van het kantoor zag toen ik eruit wilde rijden.
Waterlooplein 4 5 Ja 1 Ja Ja Ja in elke straat een aantal camera's Dat er heel duidelijk een kantoor is, maar deze niet wordt weergeven
Markenhoven 3 5 Ja 3 Ja Ja Ja, op de nooduitgangen en in elke straat een aantal camera's
Oosterdok centrum 3 5 Ja 1 Ja Ja Op de fietsenstalling bij de betaalautomaten
Centre 3 5 Ja 5 Ja Ja Bij het in en uitrijden van de garage, verder kan ik ze niet zien
Dam/Bijenkorf 5 3 Ja 5 Ja Ja In elke straat hangt er minimaal 1
De Kolk 4 5 Ja 1 Ja Ja Ja, bij nooduitgangen
Apeldoorn Oranjerie 5 4 Ja, onbemand 2 Ja Ja Bij auto-ingang
Marktplein 4 4 Ja 3 Ja Ja Nee
Arnhem Langstraat 4 4 Ja, onbemand 2 Nee Ja Nee
Musis 4 4 Ja 2 Ja Ja bij de laantjes die je naar een hogere etage brengen. Dat ze een aanduiding geven van een kantoor, maar dat je die daarna nooit kan vinden..
Assen Torenlaan 3 4 Ja, onbemand - Ja Ja Nee
Triade 4 4 Ja, onbemand - Ja Ja Nee
Breda De Barones 3 5 Ja 1 Ja Ja Ja, verspreid over alle straten van de verdieping
Chasséparking 5 5 Ja 1 Ja Ja ingang lift, uitgang centrum ook aan de wanden door heel de garage heen.
Delft Marktgarage 5 5 Nee 1 Ja Ja niet gezien, wel in opgangsroute Als je binnenkomt rij je tegen het kantoor aan. Verder niet aangegeven.
Den Bosch St. Josephstraat 3 4 Ja 1 Ja Ja Ja, in de hoek van elke verdieping
Wolvenhoek 5 5 Nee - Ja Ja Ja, op elke verdieping in de hoek fietstalling gedeelte wel beheerder aanwezig.
Den Haag Plein 4 4 Nee - Ja Ja Ja, overzicht
Bijenkorf 2 3 Nee - Ja Ja Ja, overzicht
Markthof 3 3 Nee - Ja Ja Ja, lanen
City Parking 3 3 Ja 3 Ja Ja Ja, overzicht
Grote Markt 3 3 Ja 2 Ja Ja Ja, lanen
Muzenplein 4 3 Ja 3 Ja Ja Ja, lanen
Spui/Centrum 3 3 Ja 3 Ja Ja Ja, lanen
Stadhuis/Centrum 3 3 Ja 3 Ja Ja Ja, lanen
Turfmarkt 3 3 Ja 3 Ja Ja Ja, lanen
Dordrecht Veemarkt 4 4 Ja, onbemand 2 Ja Ja Nee
Visstraat 3 4 Ja, onbemand 2 Ja Ja Ja, bij auto-ingang
Eindhoven Heuvel Galerie 4 3 Ja 4 Ja Ja Ja, op de lanen
Kennedyplein 3 3 Ja 4 Ja Ja Ja,op de lanen
Enschede Van Heek 4 4 Ja 3 Ja Ja bij auto-ingang
Irene 3 3 Ja 2 Ja Nee Ja, bij 'grote blokken' parkeerplaatsten
Gorinchem Kweeklust 2 4 onduidelijk 1 Nee Ja Ja, begin van de lanen weinig Doordat het een open garage was kwam er veel licht van buiten, Kantoor te zien als je binnenkomt niet aangegeven
Gouda Nieuwe markt 2 5 Ja 1 Ja Ja Ja geen kantoor, maar je rijdt er langs.
Groningen Centrum 5 5 Ja 1 Nee Ja Ja, op een verdieping hangen er camera's in de rijstraten Je ziet het kantoor als je binnenkomt rijden
Damsterdiep 5 5 Ja 5 Ja Ja Nee Weer een open parkeergarage, waardoor de verlichting beter wordt.
Haarlem Kamp 3 2 Nee - Ja Ja Ja, op de lanen
Houtplein 3 3 Ja 4 Ja Ja Ja, op de lanen
Raaks 2 3 Nee - Ja Ja Ja lanen
Noordeinde 3 3 Nee - Ja Ja Ja lanen
Hoofddorp Vier meren 4 4 Ja, onbemand 3 Ja Ja Nee
Centrumgarage 3 4 Ja 3 Ja Ja Nee
Leeuwarden Zaailand 3 4 Ja 1 Ja Ja Nee, alleen uitgang deel trappenhuis, en betaalautomaten en bij de de uitrit
Klanderij 3 3 Ja 1 Ja Ja Ja, uitgang auto/ingang en bij elke trap/verdieping Je ziet het kantoor als je binnenkomt rijden
Hoeksterend 5 4 Ja 1 Ja Ja Ja, in bijna alle hoeken van de garage, zodat ze alles van de garage mee kunnen nemen Er komt hier ook veel licht van buiten dit zorgt ervoor dat alles goed belicht is
Maastricht Plein 1992 4 4 Ja 3 Ja Ja Ja, op de lanen
Vrijthof 4 4 Ja 4 Ja Ja Ja, op de lanen
Middelburg kousteenseweg 3 3 Ja 4 Ja Ja Ja, overzicht
de geer 3 3 Nee, centraal kantoor bij andere garage 3 Ja Ja Ja, overzicht
Nijmegen Kelfkenbos 5 4 Ja 2 Ja Ja Ja, door de parkeergarage heen.
Marienburg 4 4 Ja 3 Ja Ja Nee
Rotterdam Groothandelsgebouw 5 4 Ja, onbemand 3 Ja Ja Ja, alle uitgangen
Schouwburgplein 4 4 Ja 4 Ja Ja Ja, door de parkeergarage heen.
Weena 4 4 Ja 2 Ja Ja Ja, door garage heen en in trappenhuis
Plaza 3 4 Ja 2 Ja Ja Ja, bij auto-ingang, door garage.
Lijnbaan 4 4 Ja 3 Ja Ja Nee
Westblaak 2 4 Ja 3 Ja Ja Ja, bij keerpunt laantjes.
Bijenkorf 4 4 Ja, onbemand 2 Ja Ja Nee
WTC & V&D 3 4 Nee - Ja Ja Ja, alle ingangen trappenhuis
Beursplein 4 4 Ja 4 Ja Ja Ja, alle ingangen trappenhuis
Tilburg Koningsplein 4 5 Ja 1 Ja Ja Ja, in elke straat 2 of meer camera's
Louis
Bouwmeesterplein
5 4 Ja 5 Ja Ja Ja, veel camera's naar de buitenparkeerplaats gericht, camera's aan beide kanten van een straat
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne 4 3 Ja 4 Ja Ja Nee
Kruisstraat 3 3 Ja 3 Ja Ja Nee
Paardenveld 3 3 Nee - Ja Ja Ja, overzicht
Galgenwaard 4 4 Ja 3 Ja Ja Ja, overzicht
Grifthoek 3 3 Ja, onbemand 3 Ja Ja Ja, overzicht
La Vie 3 3 Ja 2 Ja Ja Nee
Springweg 3 3 Ja 2 Ja Ja Nee
Zaanstad Rozenhof 3 3 Ja 3 Ja Ja Ja, op de lanen
Hermitage 4 4 Ja 4 Ja Ja Ja, op de lanen
Zoetermeer Amsterdamsestraat 3 3 Nee, centraal kantoor - Nee Nee Nee
Luxemburglaan 2 3 Nee, centraal kantoor - Nee Nee Nee

Voorzieningen

De parkeergarage is het visitekaartje van een winkelcentrum. Het is vaak het eerste en laatste wat een consument ziet als hij of zij een dagje gaat winkelen. Naast de veiligheid van een parkeergarage is ook een goed voorzieningenniveau relevant. Hieronder wordt verstaan dat de parkeergarage netjes wordt onderhouden, dat er goed schoongemaakt wordt en dat er ruime parkeerplekken zijn om te parkeren.

Onderhoud

De 80 parkeergarages zijn getest op de aanwezigheid van zwerfafval, geur en de mate waarin de trap en/of lift schoon is. In 13% van de onderzochte parkeergarages wordt het zwerfafval onvoldoende opgeruimd. Hierdoor ontstaat een rommelige indruk. In 14% van de parkeergarages ruikt het zeker niet fris. De geur van uitlaatgassen, sigarettenrook en urine komt voor. Hierbij maakt het niet uit of de parkeergarage een gesloten of open ombouw heeft. In de parkeergarages The Bank in Amsterdam, de Nieuwe Markt in Gouda en de Klanderij en Zaailand garages in Leeuwarden is de frisheid perfect in orde. Hier wordt de hoogste score behaald door afwezigheid van zwerfafval, een frisse geur en de reinheid van het trappenhuis en/of de lift.

Bewegwijzering

De voetgangersuitgang moet makkelijk te vinden zijn in een parkeergarage. Een bijkomend pluspunt is als daarbij aangegeven wordt waar het centrum en/of het winkelgebied zich bevindt. In 42% van de parkeergarages is de voetgangersuitgang meer dan voldoende duidelijk aangegeven. Helaas wordt het winkelcentrum maar in 23% van de gevallen voldoende duidelijk aangegeven. Op het punt van doorverwijzing naar winkelgebieden en/of het centrum zouden parkeergarages nog nadrukkelijker als het visitekaartje van winkelgebieden kunnen functioneren.

Toegankelijkheid

Voor de mobiliteit van invaliden en toegankelijkheid van winkelgebieden is het belangrijk dat er parkeerplekken speciaal voor invaliden zijn gereserveerd. Van de 80 onderzochte garages heeft 16% van de parkeergarages geen speciale parkeerplekken voor invaliden. Meer parkeergarages zouden specifieke parkeerplekken voor invaliden kunnen reserveren. In 40% van de onderzochte parkeergarages worden de parkeerplekken als voldoende ruim beoordeeld. In 13% van de gevallen zijn de parkeerplekken onvoldoende ruim om gemakkelijk te kunnen parkeren. Ook de bescherming van palen in parkeergarages kan verbeterd worden. Zo kan onnodige schade aan auto’s worden voorkomen. In slechts 8% van de parkeergarages is deze bescherming aangebracht.

*Op een schaal van 1 (zeer slecht) tot en met 5 (zeer goed).

Zwerfvuil en geur
Zwerfvuil* Geur* Trappenhuis en lift schoon* Voetgangersuitgang* aangeven centrum/winkelgebied* Invalide parkeer plekken Bescherming aan palen Ruimte*
Almere Krakelinggarage 3 3 4 3 4 Ja Nee 3
Hospitaalgarage 4 4 4 4 3 Ja Nee 3
Alphen aan de Rijn Castellum 4 3 2 5 2 Ja Nee 4
Amersfoort Soeverein 4 4 3 5 5 Ja Nee 5
Koestraat 4 4 4 5 5 Ja Ja/Nee 5
Amsterdam The Bank 5 5 4 5 1 Nee Ja 3
Stadhuis Muziektheater 3 4 5 5 4 Ja Nee 5
Waterlooplein 3 5 5 5 5 Ja Ja/Nee 4
Markenhoven 4 2 5 5 1 Ja Nee 4
Oosterdok centrum 5 4 3 5 5 Ja Nee 3
Centre 1 2 5 5 - Ja Ja 5
Dam/Bijenkorf 3 3 4 5 1 Ja Nee 2
De Kolk 5 5 1 5 1 Ja Nee 5
Apeldoorn Oranjerie 5 4 4 4 4 Ja Nee 3
Marktplein 2 4 2 4 4 Ja Nee 3
Arnhem Langstraat 4 4 4 4 4 Nee Nee 1
Musis 4 3 2 4 4 Ja Nee 3
Assen Torenlaan 4 4 5 3 2 Ja Nee 3
Triade 4 4 4 4 2 Ja Nee 3
Breda De Barones 4 3 5 5 4 Ja Nee 5
Chasséparking 2 4 5 5 5 Ja Nee 5
Delft Parkgarage 5 4 4 5 3 Ja Nee 4
Den Bosch St.Josephstraat 3 4 4 5 - Ja Nee 5
Wolvenhoek 3 3 3 5 - Ja Nee 4
Den Haag Plein 4 4 3 3 4 Ja Nee 2
Bijenkorf 2 4 nvt 2 4 Nee Nee 3
Markthof 2 2 3 3 3 Ja Nee 2
City Parking 3 4 3 3 3 Ja Nee 3
Grote Markt 4 3 3 4 4 Nee Nee 3
Muzenplein 4 3 3 4 3 Ja Nee 4
Spui/Centrum 3 3 3 2 3 Ja Nee 3
Stadhuis/Centrum 3 3 3 3 3 Ja Nee 4
Turfmarkt 3 3 3 3 3 Ja Nee 4
Noordeinde 3 2 3 3 4 Ja Nee 2
Dordrecht Veemarkt 4 4 5 4 2 Ja Nee 4
Visstraat 4 3 3 4 2 Nee Nee 4
Eindhoven Heuvel Galerie 3 2 3 3 4 Ja Nee 3
Kennedyplein 3 4 3 3 3 Ja Nee 3
Enschede Van Heek 4 3 4 5 5 Ja Nee 3
Irene 4 4 2 4 4 Ja Nee 4
Gorinchem Kweeklust 3 5 2 2 2 Ja Nee 4
Gouda Nieuwe markt 5 5 5 5 4 Ja Nee 4
Groningen Centrum 5 5 4 5 1 Ja Ja/Nee 2
Damsterdiep 5 5 5 5 1 Ja Nee 3
Haarlem Kamp 2 4 2 2 2 Nee Nee 3
Houtplein 3 3 4 4 3 Ja Nee 3
Raaks 4 2 3 3 3 Ja Nee 3
Hoofddorp Vier meren 4 3 4 4 4 Ja Nee 4
Centrumgarage 3 3 3 4 4 Nee Nee 3
Leeuwarden Zaailand 5 5 5 5 5 Ja Nee 4
Klanderij 5 5 5 5 5 Ja/Nee Nee 5
Hoeksterend 4 5 5 5 1 Ja Nee 5
Maastricht Plein 1992 4 4 4 4 3 Ja Ja 3
Vrijthof 5 4 4 4 3 Ja Nee 4
Middelburg kousteenseweg 3 4 2 3 3 Ja Nee 3
de geer 3 3 3 3 3 Ja Nee 3
Nijmegen Kelfkenbos 5 3 4 4 2 Ja Nee 4
Marienburg 4 3 3 4 4 Ja Nee 2
Rotterdam Groothandelsgebouw 5 3 4 2 2 Nee Nee 4
Schouwburgplein 3 2 2 4 4 Ja Nee 3
Weena 5 3 4 4 2 Ja Nee 4
Plaza 2 2 4 4 4 Ja Nee 3
Lijnbaan 4 3 4 4 3 Ja Nee 3
Westblaak 4 2 2 4 2 Ja Nee 3
Bijenkorf 3 3 2 4 4 Ja Nee 4
WTC & V&D 3 3 3 4 2 Nee Nee 3
Beursplein 4 3 4 4 4 Ja Nee 3
Tilburg Koningsplein 5 4 4 5 1 Ja Nee 5
Louis Bouwmeesterplein 3 5 5 5 1 Ja Nee 5
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne 3 3 4 4 3 Ja Nee 3
Kruisstraat 3 3 3 3 3 Ja Nee 3
Paardenveld 3 2 3 3 3 Ja Nee 3
Galgenwaard 4 4 4 3 Ja Nee Nee 3
Grifthoek 3 4 3 3 3 Ja Nee 3
La Vie 3 4 3 3 3 Ja Nee 2
Springweg 2 1 2 2 3 Nee Nee 2
Zaanstad Rozenhof 2 4 3 3 3 Nee Nee 3
Hermitage 3 3 4 4 4 Ja Nee 4
Zoetermeer Amsterdamsestraat 2 4 2 3 3 Nee Nee 3
Luxemburglaan 3 4 3 3 3 Nee Nee 2
Bijzonderheden Algemene indruk Bijzonderheden, wat valt op?
Almere Krakelinggarage Degelijke garage. Deels open, maar dicht op lawaaierige verkeerstunnel.
Hospitaalgarage Deels garage deels parkeerplaats in open lucht. Behorend bij ziekenhuis. Electrische oplaadpunten.
Alphen aan de Rijn Castellum Onoverzichtelijk bij binnenkomst, donker, paal midden op de rijbaan.
Amersfoort Soeverein Groot en ruim opgezette parkeergrage, alles duidelijk aangegeven van info tot centrum. Muziek aanwezig, lampen bij de voetgangersuitgang stonden niet aan, vrij koud door ventilatie die flink aanstond.
Koestraat Parkeergarage zeer ruim opgezet, heel duidelijk alles aangegeven. een van de weinige met enigszins beschermde palen.
Amsterdam The Bank Een zeer schone parkeergarage, ook hele vriendelijke parkeerwachters die van alles wilde weten en hulp aanboden, het dubbel parkeren heb ik nog nooit gezien, ook hangen er veel camera's Dat je wordt begeleidt naar je plek toe. Dit komt doordat je anders problemen krijgt met de logistiek,omdat er anders mensen niet uitkunnen. staat. Ook is er schuimrubber op de palen.
Stadhuis Muziektheater Een grote en ruime parkeergarage, trap en lift zijn bijzonder schoon. Elektrische oplaadpunten, als ik de borden voor het kantoor volg kom ik er niet uit.
Waterlooplein Het ruikt in de hele parkeergarage naar sop en de trap en lift ruiken misschien nog wel lekkerder. Heel veel camera's en waarom zijn maar de helft van de palen bedekt met schuimrubber?
Markenhoven Een parkeergarage zoals alle andere niet zo bijzonder, ruikt naar uitlaatgaassen en is warm. Af en toe is er een dode hoek in de garage en dit is opgelost door een spiegel op te hangen.
Oosterdok centrum Een van de schoonste parkeergarages, de tussenpaden(straten) waren vrij smal. Een rustig muziekje, zie nergens sigaretten of iets dergelijks en dat komt de frisheid ten goede. Relatief weinig camera's ten opzichte van de andere garages in Amsterdam.
Centre De verlichting is niet al te best, en het is hier vergeleken met de bovenstaande parkeergarages ontzettend vies. Er ligt veel rotzooi. Lift deed het niet,vriendelijk behulpzamee beheerder die mij wees op de kentekenregistratie.
Dam/Bijenkorf De vakken zijn eigenlijk iets te klein. Straten hierdoor ook te klein om in of uit te rijden na parkeren of om te parkeren. Vlakbij winkels.
De Kolk Mooie en schone parkeergarage, jammer dat de routering niet duidelijk is. Dat er parkeerplekken zijn voor auto's niet groter dan 3 meter.
Apeldoorn Oranjerie Erg mooie en schone parkeerplaats. Erg schoon. Goed verlicht. Ook het trappenhuis is erg schoon. Wanneer er lang geen beweging wordt gedetecteerd, dimmen de lichten.
Marktplein Vrij rommelige parkeerplaats. Rommelige parkeerplaats met een onaangename geur. Allerte toezichthouder.
Arnhem Langstraat Erg schone, maar krappe parkeergarage. De parkeergarage is erg krap. Zowel de parkeerplaatsen als de straatjes. Op moment van aanwezigheid 2 auto's schade zien oplopen omdat het zo krap is.
Musis Prima parkeergarage. Schone parkeergarage, maar met een onaangename lucht in zowel de garage als in het trappenhuis. Verder blijkt het eerste kwartier gratis te zijn, terwijl dit niet staat aangegeven. Ook is de parkeergarage na betaling te verlaten op nummerbordherkenning.
Assen Torenlaan Prima parkeergarage, erg schoon. Op een etage is het licht minder goed dan op de rest van de etages. Verder zijn de parkeerplaatsen ruim, alleen is het niet heel breed.
Triade Goede parkeergarage. Parkeerplaatsten ietwat smal. Er is een ruimte afgezet die niet gebruikt wordt. Enkele lichten defect. Bij vertrek slagboom defect en kon er zonder controle doorgereden worden.
Breda De Barones Moeilijk om te vinden als je specifiek garage De Barones zoekt, een beetje donker is het wel. Voor de sier hangen in het trappenhuizen collages.
Chasséparking Vies, nattig en degelijk. Het is mooie parkeergarage, maar de vieze plekken op de vloer en de nattigheid hebben de overhand.
Delft Marktgarage Vrije plekken per verdieping, gezinsparkeerplek, schuin parkeren, nieuwe garage, ziet er netjes uit. Spotjes op de muren en mooie kleuren (oranje en blauw).
Den Haag Plein Heel behoorlijk. Lekker centraal, als je weet hoe je er komt. Vakken zijn echt een beetje te krap. Parkeergarage is slecht aangegeven.
Bijenkorf Geheel buiten, de omgeving voelt helaas niet veilig aan. Parkeergarage is slecht aangegeven.
Markthof Smerig en niet te vinden. Parkeergarage is slecht aangegeven.
City Parking Oud maar heel behoorlijk. Parkeergarage is slecht aangegeven.
Grote Markt Slecht ontworpen doolhof. Geen plek gevonden, na een rit erdoorheen toch moeten betalen bij verlaten garage. Niemand aanwezig op kantoor. Parkeergarage is slecht aangegeven.
Muzenplein Keurige garage. Garage is deels afgesloten wegens verbouwing. Parkeergarage is slecht aangegeven.
Spui/Centrum Krappe garage. Parkeergarage is slecht aangegeven.
Stadhuis/Centrum Oude garage op zich redelijk netjes. Parkeergarage is slecht aangegeven.
Turfmarkt Oude garage op zich redelijk netjes. Betalen is een probleem. Van de 3 automaten kunnen 2 alleen chip of creditcard. De andere accepteert ook cash en paper maar geen PIN. Parkeergarage is slecht aangegeven.
Noordeinde Krappe oude garage. Wel handig gelegen als je weet hoe je er komt. In en uitrit dezelfde enkele laan. Irritant bij in en uitrijden.
Den Bosch St.Josephstraat Het is een redelijk donkere en grauwe parkeergarge, veel vocht te zien, qua ruimte etc uitstekend. De vochtigheid valt heel erg op.
Wolvenhoek Over het algemeen een zeer mooie parkeergarage, vrij schoon alleen de trappenhuizen inverhouding met de parkeergarage zelf zijn vies. De trappenhuizen zijn niet schoon, gek als de parkeergarage zelf er eigenlijk keurig uitziet en dit dan niet.
Dordrecht Veemarkt Schone en lekker ruikende parkeergarage. Valt erg op dat de geur aangenaam is. Verder genoeg ruimte en ook in het trappenhuis is het schoon.
Visstraat Ruime garage, oogt oud. Beetje donkere parkeerplaats. Wel schoon. Een van beide liften ziet er erg slecht uit en is ondergekalkt met graffiti. Verder zijn tekenen van vandalisme zichtbaar. Parkeergarage is slecht aangegeven.
Eindhoven Heuvel Galerie Parkeergarage stinkt. Degelijke garage. Vakken zouden ruimer kunnen.
Kennedyplein Heel behoorlijk. Zou iets schoner mogen.
Enschede Van Heek Erg grote maar overzichtelijke parkeergarage. Duidelijke parkeergarage door veelvuldig gebruik van borden. Veel betaalautomaten en in/uitgangen.
Irene Soms wat duistere parkeergarage, omdat er, wanneer er geen beweging wordt, gedetecteerd lichten dimmen. Niet erg schoon, ook in de lift en trappenhuis ligt rommel en er hangt geen aangemane geur.
Gorinchem Kweeklust Trap is smoezelig, gedateerd gebouw, functioneel, weinig camera's, twee onoverdekte parkeerdekken, en 1 buiten laag, uitgangen niet aangegeven.
Gouda Nieuwe markt Ook dakparkeren, openbare uitgang niet aantrekkelijk (langs inrijdende auto's).
Groningen Centrum Het ziet er goed en netjes uit, geen moderne garage, garage heeft een smalle opzet, lastig doorheen te rijden bij drukte. De lift werkt niet aan de ene kant van de garage, geen camera in het trappenhuis, metalen trappen dus bij regen/vorst kans op een gladde trap.
Damsterdiep Het lijkt een gloednieuwe parkeergarage, alles ruikt naar nieuw, ook is niet alles af, want je hebt nog een 2de verdieping die gesloten was. De parkeerplekken zijn wat aan de krappe kant. Er waren geen camera's verder te traceren in de garage zelf.
Haarlem Kamp Oude garage. Achteruitgang lijkt geen beveiligingscamera te hebben.
Houtplein Nieuwe nette garage. Wordt oplaadpunt voor electrische autos aangelegd.
Raaks Redelijk nieuw.
Hoofddorp Vier meren Nieuwe garage. Heeft electrisch oplaatpunt.
Centrumgarage Keurige garage. Heeft electrisch oplaadpunt en wc.
Leeuwarden Zaailand Overzichtelijk, uitgangen prima aangegeven, verlichting kan beter. Door de kleuren die werden gebruikt op de palen kwam het fris over, geen chipknip betaling mogelijk.
Klanderij Een garage die er goed uitzag, wel wat aan de donkere kant, lift en trappenhuis zien er keurig uit, veel camera's. Waar zijn die invalideplekken die wel worden aangegeven met een bordje en een pijl. Als je die volgt kom je nergens.
Hoeksterend Prima parkeergarage, dient als een goede parkeerplek om boodschappen te doen. De supermarkt die in de parkeergarage verwerkt is.
Maastricht Plein 1992 Keurige nieuwe garage. Hoog, goede luchtverversing, maar maakt veel lawaai.
Vrijthof Keurige nieuwe garage. Muziek. Zeer goede luchtverversing.
Middelburg Kousteenseweg Oude garage.
De Geer Oude garage.
Nijmegen Kelkenbos Heel erg goede parkeerplaats. Schone parkeergarage, wat een zekere pluspunt is, is dat er bij deze garage per parkeerplaats aan wordt gegeven of deze vrij of bezet is.
Marienburg Vrij krappe parkeerplaats, oogt oud. Smalle straten en plekken. Sommige parkeerplaatsen zijn niet te gebruiken omdat er een pilaar in staat, waardoor het nog kleinere plekken zijn. Verder is de lift defect.
Rotterdam Groothandelsgebouw Ruime garage, erg veel licht. Fijne garage met ruime plekken. Uitgangen zijn niet heel duidelijk, aangezien er maar 1 bruikbaar is. Blokken steen die scheidingen aangeven zitten los.
Schouwburgplein Parkeergarage met veel cameratoezicht, wordt ook aangegeven dat er 24/7 toezicht is. Verder rommelig. Niet er schoon in deze garage. Ook een onaangename lucht op sommige plekken. Veel zwerfvuil.
Weena Erg nette parkeerplaats. Fijn dat er een centrale spiraal is om verschillende niveaus van de garage te bereiken. Verder erg schoon.
Plaza Vieze pakeerplaats. Erg vieze parkeerplaats, veel vuil en het ruikt op veel plekken naar urine.
Lijnbaan Schone parkeergarage. Betaalautomaten alleen op de begaande grond. Verder zijn de straatjes en de plaatsen niet te krap.
Westblaak Donkere garage. Vrij donker in de garage, verder af en toe een urine lucht. Wel genoeg ruimte in de garage.
Bijenkorf Ruime parkeerplaats. Hier en daar ligt wat zwerfafval. In de trappenhuizen soms een urinewalm. Verder ruim.
WTC & V&D Rommelige parkeerplaats, oogt oud. Ligt door de garage heen wat zwerfafval. Geen kantoortje. Verder zijn de parkeerplaatsen ruim genoeg. Verkeer kan van beide kanten komen, uitrijden naar beneden en inrijden naar boven.
Beursplein Straatjes zijn vrij klein, parkeerplaaten ruim. Grote parkeerplaats met weinig zwerfvuil. Straatjes bij inrijden garage vrij smal. Plaatsen ruim genoeg.
Tilburg Koningsplein Hij ziet er keurig uit, door de beschildering van de palen geeft het een frisse indruk, alles ziet er eigenlijk goed uit. De beschildering van de palen, per straat is er weer een andere kleur dat is weer eens wat anders.
Louis Bouwmeesterplein Zeer schone en mooie parkeergarage, zeer goed beveiligd heel veel camera's, trappenhuis en lift zijn schoon. Dat beheerder allert was op onderzoek naar de parkeergarage en dat er gelijk werd schoongemaakt, tevens ook gedragsregels aanwezig.
Utrecht Parkeergarage Hoog Catharijne Keurige garage. Heeft electrisch oplaadpunt.
Kruisstraat Oudere degelijke garage.
Paardenveld Oude garage. Stinkt en de routering is niet echt duidelijk.
Galgenwaard
Grifthoek Keurige garage. Per minuut betalen.
La Vie Krappe garage. Vervelende bochten en een rare indeling.
Springweg Oude garage. Stinkt naar urine.
Zaanstad Rozenhof Oude garage. Smerig.
Hermitage Nieuwe garage. Keurige garage.
Zoetermeer Amsterdamsestraat Een redelijke garage, maar erg verouderd. Sommige lampen doen het niet, belijning op loopvlakken weggesleten, onduidelijk waar je kan lopen. Lift defect (aangegeven).
Luxemburglaan Een redelijke garage, maar erg verouderd. Donker. Belijning weggesleten.

P&R

Een alternatief voor parkeergarages in de buurt van winkelcentra is een Park & Ride (P&R) faciliteit. Deze liggen meestal aan de rand van een stad. Men kan hier gratis of tegen een gereduceerd tarief de auto parkeren. Vervolgens kan met het openbaar vervoer of een shuttleservice naar de binnenstad gereisd worden.

P&R faciliteiten zijn een goede aanvulling voor de bereikbaarheid van een stad. De onderzochte parkeergarages zijn gevestigd in 28 steden. Van de 28 steden heeft bijna de helft een P&R faciliteit of een Transferium. Bij de meeste steden kan gebruik worden gemaakt van de normale dienstregeling of een shuttleservice naar het centrum. Dit vervoer naar de binnenstad vindt op regelmatige basis plaats, in ieder geval vier keer per uur.

Stad Transferium / P&R Tarief Hoe vaak shuttle / ov
Almere Transferium gratis Normale dienstregeling
Alphen aan de Rijn Nee
Amersfoort Nee
Amsterdam P&R faciliteit € 8 retour, max 5 pers. Normale dienstregeling
Apeldoorn Nee
Arnhem P&R faciliteit gratis Normale dienstregeling
Assen Ja zaterdag gratis regelmatig op zaterdag
Breda Transferium Normale OV tarief Normale dienstregeling
Delft Nee
Den Bosch Transferium € 2 retour, max 4 pers. 4 x per uur
Den Haag P&R faciliteit € 4, max 4 pers. 5 x per uur
Dordrecht Ja gratis Normale dienstregeling
Eindhoven P&R faciliteit € 3, € 0,50 per pers. 9 x per uur
Enschede P&R faciliteit € 2,50 retour, max 5 pers.
Gorinchem Nee
Gouda Nee
Groningen P&R faciliteit € 6 retour, max 5 pers. 4 x per uur
Haarlem Nee
Hoofddorp Nee
Leeuwarden P&R faciliteit € 1,50 retour, max 4 pers. 4 x per uur
Maastricht 3 x Park en Walk € 6 en € 8 per dag 10 minuten lopen
Middelburg Nee 6 x per uur
Nijmegen P&R faciliteit € 2,50 retour, max 4 pers. 4 x per uur
Rotterdam P&R faciliteit gratis Normale dienstregeling
Tilburg Nee
Utrecht Ja € 4,50 retour Normale dienstregeling
Zaanstad Nee
Zoetermeer Transferium gratis Normale diensregeling

Parkeren op straat

Gemeenten hebben verschillende instrumenten om vorm te geven aan hun parkeerbeleid. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld blauwe zones aanwijzen, om zo de doorstroom in de binnensteden te stimuleren. Ook kan gedacht worden aan een progressieve tariefopbouw voor parkeren in het centrum.

Van 28 gemeenten zijn de parkeertarieven in het centrum onderzocht en zijn de betalingsmogelijkheden geïnventariseerd. Het gemiddelde parkeertarief per uur in het centrum voor parkeren op straat is €2,56. Het hoogste tarief voor parkeren op straat wordt gerekend in het centrum van Amsterdam, namelijk €5,00 per uur. In Hoofddorp staat de auto in het centrum een uur geparkeerd voor €1,23.

Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddelde uurtarief voor parkeren op straat in het centrum en parkeren in een parkeergarage bijna gelijk is. Parkeren op straat in het centrum is gemiddeld €0,05 goedkoper dan parkeren in een parkeergarage (gemiddeld €2,61 per uur). In vergelijking tot de tarieven voor parkeren op straat in 2012 zijn de prijzen in 2013 gestegen met gemiddeld 2%. De tarieven voor een uur parkeren in een parkeergarage in dezelfde periode stegen met gemiddeld 9%.

Stad Tarief 2013 Tarief 2012 Tarief 2011 Tarief 2010 Gratis parkeren munt pin chip creditcard mobiele telefoon overige opmerkingen
Almere € 2.50 € 2.40 € 2.30 € 2.18 Nee x x x
Alphen aan de Rijn € 1.90 - - - Nee x x
Amersfoort € 2.40 € 2.40 € 2.30 € 2.30 Nee x x x
Amsterdam € 5.00 € 5.00 € 5.00 € 5.00 Nee x x x x x
Apeldoorn € 2,25 / € 2,87 € 2,22 / €2,83 € 2,16 / € 2,76 € 2.75 Nee x x
Arnhem € 2.70 € 2.60 € 2.50 € 2.40 Nee x x x x x
Assen € 1.71 € 1.50 € 1.50 € 1.50 Nee x
Breda € 2.00 € 2.00 € 1.90 € 1.90 Nee x x x Betalen per minuut mobiel.
Delft € 2.80 - - - Nee x x x
Den Bosch € 2.50 € 2.50 € 2.50 € 2.20 Nee x x x x
Den Haag € 2.60 € 2.70 € 2.60 € 2.40 Nee x x x x x Na 2013 geen contant meer.
Dordrecht € 2.60 € 2.50 € 2.20 € 2.20 Nee x x
Eindhoven € 3.20 € 3.20 € 2.50 € 2.00 Nee x x x x Pin incidenteel.
Enschede € 2.40 € 2.30 € 2.20 € 2.10 Nee x x x
Gorinchem € 2.00 - - - Nee x
Gouda € 2,90 / € 3,90 - - - Nee x x x
Groningen € 2.30 € 2.20 € 2.20 € 2.00 Nee x x x
Haarlem € 2.80 € 2.75 € 2.65 € 2.55 Nee x x x
Hoofddorp € 1.23 € 1.23 € 1.23 € 1.23 Nee x x Mobiel betalen wordt in 2013 ingevoerd.
Leeuwarden € 2.50 € 2.50 € 2.40 € 2.40 Nee x x x Max. 30 min tot 2 uren parkeren. Vanaf mei 2013 circa 6 providers mobiel betalen.
Maastricht € 2.60 € 2.60 € 2.60 € 2.60 Nee x x
Middelburg € 2.00 € 2.00 € 2.00 € 1.80 Nee x x Automaten worden aangepast naar pin en mobiel betalen.
Nijmegen € 2.45 € 2,35 / € 3,35 € 1.75 € 1.70 Nee x x x x
Rotterdam € 3.33 € 3.00 € 3.00 € 3.00 Nee x x x
Tilburg € 2.20 € 2.20 € 2.20 € 2.10 Nee x x Tarieven verschillen per locatie en per automaat, mobiel betalen gaat ingevoerd worden.
Utrecht € 4.34 € 4.26 € 4.18 € 4.10 Nee x x x x x
Zaanstad € 2.50 € 2.00 € 2.00 € 1.75 Nee x x x
Zoetermeer € 1.24 € 1.24 € 1.24 € 1.20 Nee x x x

Aanbevelingen

Per minuut betalen tegen (zelfde of) lager tarief

Gemeenten en commerciële exploitanten verdienen veel geld aan parkeren. De wens voor een aantrekkelijk winkelgebied zou voor gemeenten een stimulans moeten zijn om de tarieven te beperken en/of de tijdseenheden kleiner te maken. Helaas zien gemeenten parkeertarieven vaak als ‘melkkoe’ om de algemene middelen aan te vullen.

Detailhandel Nederland vindt dat er op drie punten landelijke wetgeving moet komen met betrekking tot parkeertarieven. Allereerst moeten er regels komen om betaald parkeren per minuut in te voeren, zodat de consument alleen betaalt voor de tijd die daadwerkelijk geparkeerd wordt. Het verschil tussen de gemiddelde berekende kosten voor een uur parkeren en de feitelijke kosten voor een uur parkeren is 14%. Dit percentage betaalt de consument te veel ten opzichte van het daadwerkelijke gebruik van een parkeergarage bij een uur parkeren.

Ten tweede moet er een progressief opgebouwd parkeertarief ingevoerd worden. Zo blijft het voor de consument aantrekkelijk om voor boodschappen een kort bezoek aan een winkelcentra te brengen.

Ten derde zou op rijksniveau een bovengrens gesteld moeten worden aan (stijgingen van) gemeentelijke parkeertarieven. Een gemiddelde tariefstijging van 9% in 2013 voor een uur parkeren in een parkeergarage (zowel privaat als gemeentelijk) is, zeker in deze tijd, buitenproportioneel én onwenselijk. Ook commerciële exploitanten zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen om buitenproportionele tariefstijgingen uit te bannen.

Investeer parkeeropbrengsten in bestaande winkelgebieden

Detailhandel Nederland stimuleert gemeenten om de opbrengsten van parkeren te investeren in de verbetering van bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van de binnensteden en winkelgebieden. Nu worden de opbrengsten door gemeenten toegevoegd aan de algemene middelen. Daardoor wordt te weinig geïnvesteerd in onderhoud, toegankelijkheid en optimalisering van bestaande winkelcentra.

Het zou de bereikbaarheid van winkelcentra bevorderen, als gemeenten een soepele en informatieve routering van bezoekers naar winkelcentra als uitdaging zouden zien. De automobilist ziet graag zeer tijdig aangegeven waar de parkeergelegenheden zijn én hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn in. De toegankelijkheid van driekwart van de onderzochte winkelgebieden kan hierdoor sterk worden verbeterd.

Parkeren is een visitekaartje voor winkelcentra

In een parkeergarage moeten goede verlichting, een bemand kantoor en beveiligingscamera’s aanwezig zijn. Dit vergroot het veiligheidsgevoel van de bezoekers van parkeergarages. Bij alle vormen van parkeren moeten pinbetalingen mogelijk worden gemaakt, voor het gemak van de consument, maar ook vanuit veiligheidsoogpunt.

Door in een parkeergarage duidelijke bewegwijzering naar een winkelgebied aan te brengen, kan een parkeergarage daadwerkelijk een visitekaartje van het winkelcentra zijn. In een drie kwart van de parkeergarages kan dit aspect nog verbeterd worden.

Een bezoeker parkeert zijn of haar auto graag in een schone en frisse omgeving. Daarvoor is het nodig dat zwerfvuil ontbreekt, er goed schoongemaakt wordt en het er fris ruikt. Er bestaat een groot verschil in kwaliteit van onderhoud van parkeergarages. Zowel gemeenten als commerciële exploitanten moeten aandacht besteden aan het onderhoud van parkeergarages en de beleving van de gebruiker.

Beste parkeergarage

Voor de Nationale Parkeertest 2013 zijn 80 parkeergarages in 28 steden onderzocht. In deze test staat de beleving van het winkelbezoek aan de stad centraal. De onderzoeker heeft de parkeergarage dan ook vanuit een consumentenperspectief bezocht.

De Beste Parkeergarage van dit jaar scoort op verschillende onderdelen van deze test goed tot zeer goed. Allereerst zijn de tarieven in 2013 niet verhoogd. Tevens wordt een kleine tijdseenheid voor tariefopbouw gerekend. Er kan worden afgerekend per 3 minuten parkeren (in het eerste uur) en de consument kan op verschillende manieren betalen.

In de stad Leeuwarden was op het moment van testen de doorstroming prima. Tevens is de routering naar de betreffende parkeergarage zeer goed. Op het gebied van onderhoud scoort de Zaailandgarage op het moment van testen uitmuntend. Het is een overzichtelijke parkeergarage, met goed aangegeven uitgangen. Daarnaast zijn de palen in de parkeergarage opgevrolijkt met een frisse groene kleur.

De parkeergarage bevindt zich midden in het opgeknapte winkelcentrum van Leeuwarden. Het winkelgebied wordt vanuit de parkeergarage duidelijk aangegeven. In de parkeergarage wordt aandacht besteed aan digitale ondersteuning tijdens het winkelen in Leeuwarden. De Zaailandgarage fungeert duidelijk als visitekaartje van het winkelcentrum van Leeuwarden!

Disclaimer

Aansprakelijkheid

De Nationale Parkeertest 2013 van Detailhandel Nederland bevat informatie die met de meeste zorgvuldigheid is samengesteld en wordt onderhouden. Desondanks kan Detailhandel Nederland geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Detailhandel Nederland aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

Overname

Overname van informatie van deze site is alleen toegestaan met correcte bronvermelding én met schriftelijke toestemming van Detailhandel Nederland.

Colofon

Dit is een publicatie van:

Detailhandel Nederland
Postbus 262, 2260 AG
Leidschendam

Meer informatie:

Detailhandel Nederland
T: 070 - 320 23 45
parkeren@dedetailhandel.nl
www.dedetailhandel.nl

Deze publicatie is, net als de Nationale Parkeertest 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 te downloaden op de website van Detailhandel Nederland onder ‘publicaties’,‘vestigingszaken’.

Verantwoording

Voor de Nationale Parkeertest 2013 zijn 80 parkeergarages in 28 Nederlandse steden bezocht. Parkeergarages in de twintig grootste gemeenten zijn getest. Deze twintig steden zijn aangevuld met Assen, Leeuwarden, Maastricht en Middelburg, zodat elke provincie is vertegenwoordigd en de test nationaal dekkend is. In elke van deze steden zijn minimaal twee parkeergarages bezocht. De vier grootste steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) zijn uitgebreider getest.

Dit jaar is de test als experiment aangevuld met de steden Delft, Gouda, Alphen aan den Rijn en Gorinchem. In de test is het mobiel betalen in parkeergarages buiten beschouwing gelaten.

Het veldonderzoek is uitgevoerd in december 2012. De onderzoeksresultaten zijn een momentopname. Het onderzoek is opgezet om de consumentenbeleving weer te geven. De onderzoekers zijn op pad gegaan en hebben als een gemiddelde consument de parkeergarages beoordeeld.